Waarom is er zoveel behoefte aan een passende en veilige woonplek voor deze doelgroep?


Jongvolwassenen met een vorm van autisme vallen vaak tussen wal en schip als het gaat om een passende woonplek. Vaak zijn ze te goed voor “beschermd wonen” en in veel gevallen net niet zelfredzaam genoeg om het helemaal zonder hulp te kunnen redden.


 Als ouders van deze jongvolwassenen hebben we in 2019 de handen ineengeslagen om samen een prettige en zelfstandige woonomgeving met professionele begeleiding op maat voor hen te realiseren. 
 

 

Na een eerste kennismaking en een daaropvolgende periode van veel vergaderen, ervaring opdoen bij andere woonprojecten, workshops volgen en nog veel meer, was het op 5 juni 2020 zover: de Stichting Ouderinitiatief Boeglijn werd opgericht bij notariële akte!


 Het Algemeen Bestuur bestaat uit ouders/vertegenwoordigers van alle toekomstige bewoners. 
Drie leden van het Algemeen Bestuur vormen het Dagelijks Bestuur. 
Alle leden van het Algemeen Bestuur zijn actief in verschillende werkgroepen om de stichting vorm te geven. Er is een Projectgroep, een werkgroep Wonen, een werkgroep Zorg en een werkgroep P.R.. 

 Na de realisatiefase blijft het Algemeen Bestuur actief betrokken bij de exploitatie en het functioneren van dit wooninitiatief. Zowel bij de bewoners, als bij de zorg of bij activiteiten die gericht zijn op participatie.