Visie
Boeglijn wil jonge mensen met een vorm van autisme in de regio Waterland een zelfstandige woonruimte bieden met professionele begeleiding.


 Onze missie 
is het realiseren van 18 zelfstandige woonruimten en 2 gezamenlijke ruimtes, inclusief het organiseren van professionele, individuele begeleiding, afgestemd op ieders persoonlijke behoefte. 


 

Als ouders 
staan we hierbij actief aan het roer.
Deelname aan een ouderinitiatief schept over en weer verwachtingen. 
De verbondenheid en goede samenwerking van ouders met andere ouders, bewoners en begeleiders geeft een positieve bijdrage aan de ontwikkeling en het welbevinden van de bewoners en hun omgeving. Hierdoor borgen wij het voortbestaan van het wooninitiatief.