11 februari 2022

Een feestelijk moment voor Boeglijn!

Op vrijdag 11 februari, in de Raadzaal van de Gemeente Waterland,
hebben Ton van Nieuwkerk, wethouder Zorg & Welzijn, Paul van der Eng en Harm Janssen namens van Galgeriet BV en Berry Verwijk, Marco Honingh en Lex Ordelman namens Boeglijn een intentieovereenkomst ondertekend.
 
Met dit feestelijke moment is er weer een stap gezet in de richting naar een prettig en passend thuis voor jongvolwassenen met een vorm van autisme binnen de regio Waterland.
 
De gemeente Waterland, Hoorne Vastgoed en BPD Ontwikkeling willen dat Galgeriet een complete woonwijk wordt met woningen in alle categorieën, horeca, voorzieningen en een supermarkt. De partners zijn enthousiast over de samenwerking met Boeglijn. Zij vinden die waardevol en bieden met trots ruimte aan het zorgconcept. Boeglijn waardeert de intenties en inspanningen en kijkt vol vertrouwen uit naar verdere samenwerking. 

Het doel van de intentieovereenkomst is om in goed overleg te kijken naar de mogelijkheden om samen 20 wooneenheden te ontwikkelen en te realiseren in fase 2 van project Galgeriet. 
Het streven is omstreeks 1 september 2022 een definitief ontwerp voor de zorglocatie gereed te hebben. De oplevering van de zorglocatie staat nu gepland medio 2024.

Dit heugelijk moment heeft ook in de (lokale) media gestaan: PIM, Noord Hollands Dagblad, nieuwsbericht op de website van de gemeente Waterland, Het Streekblad en Het Nieuwsbrief van Galgeriet.

21 februari 2020 

Een hele pagina in het Noordhollands Dagblad!

Een interview van journalist Debbie de Vries met ons Dagelijks Bestuur.

“Zelfstandig wonen gaat niet lukken. Een begeleid woonproject is in onze ogen de beste optie, maar waar vind je zulke woningen in de gemeente Waterland? Die zijn er niet. Daarom zijn we een groep ouders een ouderinitiatief gestart en op zoek gegaan naar een geschikte locatie

Citaat: Marco Honingh

“Dat is het grote voordeel van dit plan; onze kinderen kunnen op zichzelf wonen, krijgen de zorg die ze nodig hebben en tegelijkertijd voorkomen we dat ze vereenzamen door samen dingen te laten ondernemen”. 
 Citaat; Berry Verwijk. 

“We zijn er trots op dat we als groep ouders al zo ver gekomen. Iedereen heeft zijn expertise en draagt bij. Natuurlijk zijn er veel discussies, maar we weten allemaal waar we het voor doen”
Citaat: Lex Ordelman.

17 oktober 2021

 

Rabo ClubSupport 

 

 Rabo ClubSupport
 De stemperiode voor Rabo ClubSupport 2021 gaat van start!
 Ben jij aangesloten bij de Rabobank breng dan van 4 t/m 25 oktober je stem uit voor de club die jij een warm hart toe draagt. Hoe meer stemmen er op de club uitgebracht worden, des te hoger de bijdrage die de club ontvangt.
Stem via de Blauwe knop hieronder. Wij zijn te vinden als stichting onder 'Boeglijn'.

 


4 januari 2021 

Mijlpaal voor Boeglijn 

 

2021 is goed begonnen voor Boeglijn! 

Het Gehandicapte Kind heeft onze aanvraag van een financiële startbijdrage toegekend. 
 

Citaat vanuit de toekenningsbrief;
Het Gehandicapte Kind streeft naar een samenleving waarin kinderen en jongeren met én zonder handicap samen opgroeien en samen leven. Dat jongeren met een beperking zelf kunnen bepalen waar, hoe en met wie ze wonen. Ook moeten zij zich kunnen aansluiten bij de activiteiten en het sociale leven in de buurt waar zij wonen.
Met Stichting Ouderinitiatief Boeglijn brengt u dat ideaal een beetje dichterbij. We zijn dan ook blij dat we een bijdrage mogen leveren aan uw project.
Veel succes toegewenst met de uitvoering ervan!
 

 

Deze toekenning geeft ons op meerdere manieren wind in de zeilen. 
 Erkenning van een officiële organisatie, die veel projecten ziet, sterkt ons in het gevoel dat we een goede koers varen. 

Door deze financiële bijdrage kunnen we onder andere een onafhankelijke specialist aantrekken voor de indicaties en de selectieprocedures. 

De financiële steun is eigenlijk ook bijzonder omdat Het Gehandicapte Kind de startbijdrages voor wooninitiatieven in 2021 juist afbouwt.
 Zij willen zich meer richten op hun ideaal; Een samenleving waarin elk kind vrienden heeft en geen gehandicapt kind alleen hoeft te spelen. 

 

https://gehandicaptekind.nl/ 

 

 

3 april 2021 

 

Wereld Autisme Dag 

 Op vrijdag 2 april was de Grote Sint NicolaasKerk in Monnickendam blauw verlicht om aandacht te vragen voor autisme.  Dit was in het kader van de Wereld Autisme Dag, die is uitgeroepen door De Verenigde Naties om overal ter wereld aandacht te vragen voor autisme. 
Het AutismeFonds heeft gemeenten gevraagd om op deze dag bekende gebouwen en monumenten blauw te verlichten. Het wil zo laten zien dat autisme er gewoon mag zijn en zoveel mogelijk mensen met autisme een hart onder de riem te steken. 

 

31 januari 2021 

Het financiële jaar 2020 

 

De penningmeester heeft de jaarrekening van Boeglijn opgemaakt. 
Vervolgens heeft de kascommissie alle stukken van het boekjaar 2020 gecontroleerd en heeft deze goedgekeurd en décharge verleend. 

Mede dankzij de donaties en sponsoren-acties, ruim € 200,  gaat Boeglijn met een positief saldo verder in 2021.  


19 november 2020

Autisme & Architectuur

De werkgroep Programma van Eisen en Wensen Wonen heeft architect Laura van Beek uitgenodigd om te vertellen over haar afstudeerproject Bouwkunde aan de TU Delft. 
Ze heeft hiervoor de woonbehoeften onderzocht van mensen met autisme en kwam uiteindelijk op verrassende en slimme oplossingen!

Haar visie; De woning moet de bewoner ondersteunen.

Laura heeft in verband met corona een digitale presentatie via Teams gegeven van haar afstudeerproject Bouwkunde aan TU Delft; Woningbouw voor mensen met een autistische aanleg.  Hiervoor heeft zij de woonbehoeften onderzocht van mensen met autisme.  Met die kennis stelde zij een toolbox samen van stedenbouwkundige en architectonische elementen die gebruikt kunnen worden bij het ontwerpen van woningbouw voor mensen met autisme.

In de toolbox staan oplossingen en suggesties voor o.a. geluid, licht, materialen en veiligheid om de woning zo prikkelarm mogelijk te maken. Door op een andere manier te kijken naar indeling en kleurgebruik, kan de woning de bewoner niet alleen ondersteunen maar zelfs bijdragen aan meer zelfstandigheid.
Een praktisch voorbeeld: de route van de slaapkamer, via de kledingkast door de badkamer naar de huiskamer en vice versa. Zo creëer je vanzelf routine!

Het was inspirerende avond waarbij we nog meer onderbouwde informatie en kennis voor het Programma van Eisen en Wensen Wonen hebben opgedaan. 


Meer lezen over het afstudeerproject van Laura?


https://www.architectuur.nl/architect-2/master-among-masters/woningbouw-voor-mensen-met-een-autistische-aanleg


Foto: Laura van Beek in Autisme & Architectuur 

29 oktober 2020

Workshop Zorg door Per Saldo

Vanwege de aangescherpte Covid-19 maatregelen verzamelden vrijwel alle ouders/verzorgers van Boeglijn zich via Zoom voor een digitale workshop Zorg. 

Die werd voorbereid door onze werkgroep Zorg en gegeven door belangenvereniging Per Saldo. 


Na een voorstelronde bleek dat sommige ouders meer ervaring hebben met begrippen als WMO, WLZ, PGB, ZiN, indicatiestelling en keukentafelgesprek dan anderen. Maar de uitgesproken zorgbehoefte komt veelal overeen. 


Margot Bos van Per Saldo nam ons mee in een uitgebreide presentatie langs wettelijke regelingen, rechten, plichten en valkuilen bij het aanvragen van een Persoonsgebonden Budget. Een persoonlijk zorgplan vraagt een gedegen voorbereiding en individueel maatwerk voor de toekomstige bewoner. 


Ouderinitiatief Boeglijn wil de zorg gezamenlijk inkopen en wordt voor iedere bewoner op maat geleverd. Het verkrijgen van de juiste zorg en middelen is nog een flink traject, maar met de aangereikte kennis en handvaten van Per Saldo voelen we ons ondersteund en beter voorbereid


5 november 2020

Rabo ClubSupport Cheque.

Stichting Boeglijn heeft meegedaan met de Rabo ClubSupport-actie.

De maand oktober hebben de leden van Rabobank Waterland en Omstreken gestemd op meer dan 180 deelnemende verenigingen in regio.

Wij hebben een bijdrage gekregen voor de inrichting van de toekomstige gezamenlijke ruimte. 
5 juni 2020

Stichting Ouderinitiatief Boeglijn.

Vandaag was een belangrijke dag voor ons ouderinitiatief. Het dagelijks bestuur heeft bij de notaris de akte van oprichting van Stichting Ouderinitiatief Boeglijn getekend! 
Missie van de stichting is: Het oprichten en in stand houden van een zelfstandige woonvoorziening inclusief het organiseren van professionele, individuele begeleiding op maat voor jongvolwassenen met een autisme spectrum stoornis waarbij zelfstandigheid voorop staat.

De Stichting staat nu ook geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.


17 december 2019 

De Visie Ouderinitiatief.

Het ouderinitiatief wil binnen drie jaar jonge mensen met een autisme spectrum stoornis in de regio Waterland een zelfstandige woonruimte bieden onder professionele begeleiding.

De nadruk ligt op het creëren van een prettig woonklimaat waarbij eenieder zich thuis voelt en contact onderling mogelijk is, met respect voor het individu.
Wonen op een plek en een manier zoals de bewoners wensen, voorzien van zorg die invulling geeft aan de individuele behoefte, zodat zij een eigen plek in de maatschappij kunnen innemen. 
Als ouderinitiatief willen wij hier actief aan het roer staan 


12 september 2019

Workshop Per Saldo: wooninitiatief opzetten.

Achttien ouders van jongvolwassenen met autisme hebben gereageerd op de oproep in de nieuwsbrief van het Galgeriet. 
Na een eerste kennismaking en een gesprek met de gemeente Waterland en het projectteam Galgeriet zijn de ouders enthousiast een initiatief gestart om op termijn een woonvoorziening voor jongvolwassenen met autisme te realiseren. 

Twee medewerkers van ‘Per Saldo’ hebben een workshop ‘Ouderinitiatief Oriëntatie Wonen voor Mensen met ASS’ verzorgd. 
Per Saldo is een belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf regelen. Zij geven informatie, advies en ondersteuning.  
Het was voor ons een leerzame bijeenkomst. Duidelijk is dat er nog veel werk moet worden verzet voordat onze kinderen kunnen er kunnen wonen met de juiste begeleiding. Met de adviezen van Per Saldo is daarin nu een eerste belangrijke stap gezet.


April 2019

Oproep in de nieuwsbrief van het Galgeriet 

Een groep ouders van jongvolwassenen met autisme heeft in samenspraak met de gemeente Waterland het initiatief genomen om te kijken of binnen de nieuwbouwplannen voor het Galgeriet in Monnickendam een woonvoorziening voor jongvolwassenen met ASS gerealiseerd kan worden. 

Deze ouders komen graag in contact met andere ouders/verzorgers van jongvolwassenen met ASS, die belangstelling hebben voor dit initiatief.

Als er voldoende animo is voor zelfstandige woonunits voor deze doelgroep, wordt er een initiatiefvoorstel opgesteld dat wordt voorgelegd aan het projectteam Galgeriet. Op basis van het voorstel met de initiatiefnemers gaan partijen in gesprek over de mogelijkheden om een dergelijke woonvoorziening in het plan Galgeriet in te passen.